Rzeczoznawcy pomogą!

Kfz-Gutachter helfen!

Wypadek drogowy - Niemcy, Austria, Szwajcaria, UE
Verkehrsunfall - Deutschland, Österreich, Schweiz, Europäische Union

Car Accident in Germany, Austria and EU


+49 (0) 160 3388333 (Z Niemczech)

+48 600 920 920 (Z Polski)

+41 445 863 644 (z Szwajcarii)

+31 404 021 055 (z Holandii)

+43 660 6433533 (z Austrii)

Wypadek Samochodowy, Kolizja drogowa, adwokat, odszkodowanie powypadkowe.

Wypadek samochodowy w Niemczech

Kalkulacja szkód i wycena auta po wypadku i kolizji drogowej.

Wypłata odszkodowania na podstawie opinii technicznej rzeczoznawcy


Z powodu niedokładnych, błędnych lub nawet nieobiektywnie wykonanych kalkulacji szkód powypadkowych i wycen wartości pojazdów zdarza się, że poszkodowani w niezawinionych wypadkach drogowych tracą tysiące złotych lub euro. Zdarza się bowiem, że rzeczoznawcy samochodowi (w tym również niezależni) lub rzeczoznawcy z towarzystw ubezpieczeniowych mogą wykonać swoją pracę nie do końca dokładnie i fachowo lub, głównie ze względu na posiadany zakres wiedzy, mogą pominąć istotne szczegóły związane z przedmiotowym zdarzeniem drogowym.

Przez błędnie i niedokładnie wykonane opinie techniczne osoby poszkodowane nie orzymują pełnej kwoty należności przysługujących im z tytułu odszkodowania, a co za tym idzie uważają – w potocznym rozumieniu –, że zakłady ubezpieczeń automatycznie oszczędzają na tym każdego roku miliony złotych/euro.

Zgodnie z naszym założeniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym wyłącznie dokładna i w pełni obiektywna opinia techniczna rzeczoznawcy samochodowego powinna stać się podstawą do określenia m.in. zakresu powstałej szkody i ustalenia wysokości kwoty odszkodowania wypłacanego za szkody poniesione w pojeździe. Oznacza to, że osoba poszkodowana może (i powinna) otrzymać należne jej odszkodowanie na podstawie rzetelnej i wykonanej z najwyższą dokładnością powypadkowej opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowego.

Ocena techniczna wykonana przez doświadczonego, kompetentnego i niezależnego rzeczoznawcę specjalizującego się w opiniowaniu szkód międzynarodowych jest bardzo często jedyną prawidłowo wykonaną dokumentacją, ustalającą między innymi rzeczywisty zakres powstałej szkody oraz jej wartość.

Warto zaznaczyć, iż za każdą (w tym błędnie wykonaną) opinię techniczną odpowiada prawnie wyłącznie rzeczoznawca samochodowy dokonujący kalkulacji - w przeciwieństwie do rzeczoznawcy (eksperta) zatrudnionego w towarzystwie ubezpieczeniowym, za błędy którego bardzo często odpowiedzialność ponosi właśnie ubezpieczyciel.

WYCENA SZKÓD (kosztorysy napraw)


Zgodne z naszym wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie opiniowania szkód Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce, najczęściej spotykanymi w kalkulacjach napraw (kosztorysach naprawy) samochodów są następujące nieprawidłowości:


1) zaniżone lub niewłaściwe (nieaktualne) stawki roboczogodzinowe warsztatów samochodowych i/lub zakładów blacharsko-lakierniczych 
2) oględziny pojazdu wykonane zbyt szybko, a co za tym idzie niedbale i niewystarczająco dokładnie  
3) błędne decyzje dotyczące nieuznawania uszkodzeń powstałych na skutek zdarzenia (wypadku i kolizji) lub ich następstw 
4) narzucenie w kosztorysie naprawy prac niezgodnych z ukierunkowaniami producenta pojazdu
5) brak w kosztorysie naprawy wyszczególnienia prac niezbędnych do wykonania fachowej i prawidłowej naprawy uszkodzonego pojazdu

 

Wycena wartości pojazdu

Zgodne z naszym wieloletnim doświadczeniem w branży rzeczoznawczej najczęściej spotykanymi w wycenach wartości pojazdów (wycena wartości auta) są następujące nieprawidłowości:


1) wycena wartości auta wykonana wyłącznie na podstawie informacji systemowych czy też katalogów - bez brania pod uwagę rzeczywistej i aktualnej sytuacji na rynku regionalnym poszkodowanego
2) brak dokładnego i niezbędnego oszacowania wyposażenia dodatkowego pojazdu
3) błędnie wyliczane i narzucenie wartości korekt


Nasze możliwości, wiedza techniczna oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe może niewątpliwie pomóc Państwu w sprawach dotyczących niezawinionych wypadków samochodowych powstałych w Polsce, Niemczech i Austrii lub innym kraju Unii Europejskiej, a także w innych sprawach dotyczących szkód AC, techniki motoryzacyjnej lub ruchu drogowego.


Zapraszamy !

MOTOEXPERT e.K.

 


wiedza, profesjonalizm i doświadczenie

tanio i bezgotówkowo

Szybkie wykonanie zlecenia