Rzeczoznawcy pomogą!

Kfz-Gutachter helfen!

Wypadek drogowy - Niemcy, Austria, Szwajcaria, UE
Verkehrsunfall - Deutschland, Österreich, Schweiz, Europäische Union

Car Accident in Germany, Austria and EU


+49 (0) 160 3388333 (Z Niemczech)

+48 600 920 920 (Z Polski)

+41 445 863 644 (z Szwajcarii)

+31 404 021 055 (z Holandii)

+43 660 6433533 (z Austrii)

opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC, AC i innych

wyceny wartości pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów, naczep i pojazdów specjalistycznych

ustalanie wartości pozostałości powypadkowej - metodą systemową i rynkową

analizy i weryfikacje kosztorysów napraw

ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów powypadkowych

ustalenie zakresu uszkodzeń i ich przyczyn w samochodowych instalacjach gazowych LPG i CNG

zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia

rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku

ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji

ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń

identyfikacja pojazdów

wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części

konsultacje i doradztwo

likwidacja szkód

inne na życzenie zleceniodawcy

Opinie techniczne  są sporządzane według prawa polskiego w języku polskim lub w języku niemieckim.

opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC, AC i innych

wyceny wartości pojazdów

ustalanie wartości pozostałości powypadkowej

ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów powypadkowych

ustalenie zakresu uszkodzeń i ich przyczyn w samochodowych instalacjach gazowych

zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia

rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku

ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji / wypadku

ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniem a zakresem uszkodzeń

wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części

wgląd i wyciąg z akt policyjnych

konsultacje i doradztwo

likwidacja szkód

inne na życzenie zleceniodawcy

Opinie techniczne są sporządzane według prawa niemieckiego w języku niemieckim lub na życzenie Klienta również w języku polskim.