Rzeczoznawcy pomogą!

Kfz-Gutachter helfen!

Wypadek drogowy - Niemcy, Austria, Szwajcaria, UE
Verkehrsunfall - Deutschland, Österreich, Schweiz, Europäische Union

Car Accident in Germany, Austria and EU


+49 (0) 160 3388333 (Z Niemczech)

+48 600 920 920 (Z Polski)

+41 445 863 644 (z Szwajcarii)

+31 404 021 055 (z Holandii)

+43 660 6433533 (z Austrii)

Niezawiniona szkoda samochodowa (Niemcy, Austria, Szwajcaria)


Zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela – Zgłoszenie szkody do reprezentanta w Polsce

Polacy mający niezawiniona szkodę samochodowa za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria) nadal bardzo często dokonują zgłoszenia szkody do swojego ubezpieczyciela lub do reprezentanta w Polsce. Mimo, ze dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody powstałej za granica bezpośrednio u zagranicznego ubezpieczyciela np. za pośrednictwem wybranego adwokata, do którego poszkodowani na terenie Niemiec maja pełne prawo.

Niestety wciąż nie wszyscy poszkodowani w niezawinionych szkodach za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria) korzystają z możliwości szybkiej i bezproblemowej likwidacji zagranicznej szkody samochodowej. Szybkie i korzystne dla osób poszkodowanych rozwiązania proponuje firma MOTOEXPERT oraz niemieccy adwokaci zajmujący się sprawami szkód komunikacyjnych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.


Zgłoszenie zagranicznej szkody w Polsce

Wśród zgłoszeń szkód powstałych za granica (Niemcy, Austria Szwajcaria) wciąż popularne jest zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela w Polsce lub do reprezentanta zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce. Oba z rozwiązań skutkują długą i dość skomplikowaną dla osoby poszkodowanej procedurą likwidacyjną oraz przedłużającym się oczekiwaniem na należne odszkodowanie zza granicy.

Po zgłoszeniu szkody do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego osoba poszkodowana często spotyka się z tym, ze niezainteresowane prowadzeniem sprawy dotyczącej szkody za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) towarzystwo stara się nakłonić poszkodowanego do zgłoszenia szkody do reprezentanta w Polsce. Reprezentantem zagranicznego ubezpieczyciela do spraw roszczeń w Polsce jest zawsze polskie towarzystwo ubezpieczeniowe, które przyjmując zgłoszenie szkoda powstałej za granica do reprezentanta rozpoczyna procedurę likwidacyjną. Wiadomo jednak, ze procedura likwidacji po zgłoszeniu szkody do reprezentanta jest długotrwała i przeciągana m.in. dlatego, ze odbywa się w Polsce.


Likwidacja szkody drogowej za granicą – Zgłoszenie szkody zagranicznemu ubezpieczycielowi

Aby osoba poszkodowana w szkodzie samochodowej za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria) nie musiała zbyt długo oczekiwać na wypłatę pieniędzy z odszkodowania powinna niezwłocznie zgłosić szkodę bezpośrednio u zagranicznego ubezpieczyciela w kraju miejsca zdarzenia. Ponadto po szkodach samochodowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii osoby poszkodowane maja prawo do skorzystania z usług adwokata i niezależnego rzeczoznawcy samochodowego np. z MOTOEXPERT.

Rzeczoznawcy MOTOEXPERT wykonują niezależne i pełnoprawne opinie techniczne na zlecenie Polaków poszkodowanych w szkodach za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria), które są uznawane i akceptowane przez zagranicznych ubezpieczycieli sprawców wypadku lub kolizji drogowej. Ponadto firma MOTOEXPERT współpracując z polskojęzycznymi adwokatami w Niemczech może udzielić pomocy techniczno-prawnej polskiemu Klientowi.

Skorzystanie z rozwiązań stosowanych przez MOTOEXPERT (niezależna opinia techniczna, auto zastępcze, rozliczenie kosztów na podstawie cesji wierzytelności, itd.) oraz z usług niemieckiego adwokata specjalizującego się w szkodach komunikacyjnych za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria) z cala pewnością może pozwolić osobom poszkodowanym na przeprowadzenie procedury likwidacyjnej profesjonalnie, szybko i bezproblemowo. Dzięki zgłoszeniu szkody bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy szkody za granica wyplata odszkodowania i całkowita likwidacja szkody może pomoc poszkodowanemu nie tylko w zaoszczędzeniu czasu, ale i nerwów oraz pieniędzy. Koszty za usługi MOTOEXPERT oraz współpracujących z firma adwokatów zwyczajowo rozliczane są na podstawie cesji wierzytelności, co jest wyjątkowo korzystne dla poszkodowanego Polaka.

 


Szkoda za granica – Szkody drogowe (Niemcy, Austria, Szwajcaria) – Zgłaszanie szkód przez poszkodowanych do swoich towarzystw ubezpieczeniowych lub reprezentantów w PolsceCopyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).