Niemieckie kosztorysy napraw powypadkowych

Wypadek w Niemczech – kosztorys naprawy auta

Kosztorysy napraw po wypadkach drogowych Polaków w Niemczech bardzo często wykonywane są na terenie Polski zgodnie z decyzja osób poszkodowanych, które zlecają wykonanie kosztorysu naprawy polskiemu rzeczoznawcy. Nie jest to jednak zbyt korzystne rozwiązanie dla poszkodowanego, gdyż stawki roboczo godzinowe, jakie zawierają kosztorysy napraw sporządzane w Polsce, są dużo niższe niż te, kórre zawierają niemieckie kosztorysy napraw powypadkowych. Ma to oczywiście wpływ na wysokość odszkodowania, które często nie pozwala właścicielowi pojazdu na wykonanie niezędnej i kompletnej naprawy powypadkowej.

Kosztorys naprawy jest dokumentem określającym sposób naprawy, a tym samym sposób likwidacji szkody komunikacyjnej powstałej na terenie Niemiec. Dlatego tez dużo korzystniejszym dla poszkodowanego rozwiązaniem jest zlecenie jego wykonania niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu z sieci MOTOEXPERT. Kosztorys naprawy sporządzony w Niemczech przez niemieckiego eksperta z MOTOEXPERTu często jest jedynym kosztorysem naprawy, który prawidłowo określa wartość szkody i zakres naprawy pojazdu powypadkowego.

Kosztorysy napraw sporządzane przez rzeczoznawców MOTOEXPERT

Niemieckie kosztorysy napraw sporządzane w Niemczech przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT zawsze opierają się na niemieckich, a wiec wyższych niż polskie, stawkach roboczo godzinowych. Kosztorys naprawy rzeczoznawcy z Niemiec zawiera nie tylko wskazania dotyczące sposobu naprawy pojazdu, ale także określa niezbędne prace naprawcze zgodne z ukierunkowaniami producenta samochodu. W niemieckim kosztorysie naprawy wykonanym przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT jasno wskazane są równieďż˝ elementy pojazdu nadające się do naprawy oraz te części, które jednoznacznie wymagają wymiany na nowe.

Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT w swoich kosztorysach napraw powypadkowych uwzględniają możliwość wymiany elementów uszkodzonych na nowe części producenta. Często bywa, że kosztorysy napraw sporządzane przez innych ekspertów uwzględniają dużo tańsze zamienniki, a nie części oryginalne (od producenta). Poza tym niemieccy rzeczoznawcy z MOTOEXPERT, zgodnie z panującymi w Niemczech ukierunkowaniami, dużo częściej elementy uszkodzonej karoserii wpisują w kosztorys naprawy jako części do wymiany, a nie do naprawy.

Powierzenie wykonania kosztorysu naprawy niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu z MOTOEXPERT może wiec skutkować˝ otrzymaniem przez osobę poszkodowana dużo wyższego odszkodowania powypadkowego niż to, które zostałoby wypłacone na podstawie kosztorysu naprawy zawierającego polskie stawki. Ponadto kosztorys naprawy sporządzony na terenie Niemiec przez rzeczoznawców z sieci MOTOEXPERT może również pozwolić na unikniecie zaniżenia stawek roboczo godzinowych, co często ma miejsce w kosztorysach napraw wykonywanych przez eksperów z towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

Kosztorysy napraw powypadkowych – Niemiecki kosztorys naprawy po szkodzie w Niemczech – Kalkulacje i kosztorysy napraw

 

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !