Odszkodowanie po wypadku samochodowym w Szwajcarii

Wypadki samochodowe w Szwajcarii, w których uczestnikami i osobami poszkodowanymi są polscy kierowcy zdarzają się coraz częściej. Ma to związek głównie ze wzrostem ilości osób podróżujących za granicę w celach służbowych i turystycznych pojazdami na polskich znakach rejestestracyjnych. Polacy, którzy coraz częściej biorą udział w wypadkach samochodowych w Szwajcarii zostają niejednokrotnie poszkodowani nie ze swojej winy, gdyż sprawcami zdarzeń drogowych okazują się kierowcy samochodów ze szwajcarskimi znakami rejestracyjnymi. W tej sytuacji, gdy wypadek drogowy w Szwajcarii miał miejsce bez winy polskiego kierowcy, sporym problemem może być nie tylko nieznajomość języka, ale także przepisów prawnych, które regulujący kwestie odszkodowań powypadkowych i zasad likwidacji niezwinionej szkody. W sytuacji, gdy polski kierowca został poszkodowany materialnie w niezawinionym wypadku samochodowym w Szwajcarii ma prawo dochodzić od sprawcy zdarzenia należnego odszkodowania, wypłaconego z jego polisy OC. Dodatkowo niezawiniony wypadek drogowy na terenie Szwajcarii daje osobie poszkodowanej prawo do skorzystania z usług niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, który dokona wyceny wartości szkody. W związku z tym poszkodowany może skorzystać z usług, jakie w zakresie opiniowania szkód komunikacyjnych świadczy Sieć MOTOEXPERT z siedzibą w Norymberdze. Bez względu na to, gdzie przeprowadzona będzie likwidacja szkody komunikcyjnej po wypadku samochodowym na terenie Szwajcarii, sporządzeniem opinii technicznej zająć mogą się partnerscy rzeczoznawcy techniki samochodowej sieci MOTOEXPERT.


Likwidacja szkody komunikacyjnej

Dokonując likwidacji szkody powstałej podczas wypadku drogowego w Szwajcarii poszkodowany polski kierowca może liczyć na pomoc Sieci MOTOEXPERT zarówno w Polsce, jak i za granicą. Eksperci techniki samochodowej sieci MOTOEXPERT dokonują wyceny szkód po wypadkach w Szwajcarii zarówno wówczas, gdy likwidacja szkody odbywa się na terenie Polski, jak i wtedy, gdy szkoda jest likwidowana za granicą. W uzasadnionych przypadkach wykonaniem niezależnej i kompleksowej opinii technicznej oraz wyceny wartości szkody zajmuje się bowiem niemieckojęzyczny rzeczoznawca techniki samochodowej, będący partnerem sieci MOTOEXPERT. Decydując się na wycenę szkody komunikacyjnej, jaka powstała w wyniku wypadku samochodowego w Szwajcarii, dokonaną przez sieć MOTOEXPERT poszkodowani poza otrzymaniem niezależnej i pełnoprawnej opinii technicznej mogą liczyć również na roliczenie kosztów rzeczoznawczych na podstawie cesji wierzyctelności (w wybranych sprawach) oraz na pomoc prawną, jaką mogą uzyskać. Sieć MOTOEXPERT współpracując z gronem adwokatów i radców prawnych w kraju i za granicą (w Szwajcarii) może bowiem polecić osobie poszkodowanej, której przydarzył się wypadek drogowy w Szwajcarii, usługi prawne, jakie oferują i świadczą na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych partnerscy adwokaci i radcy prawni w listy MOTOEXPERT. W celu zasięgnięcia bliższych informacji dotyczących wyceny pojazdów powypadkowych i szkód powstałych w wyniku wypadku samochodowego w Szwajcarii zapraszamy wszystkie osoby poszkodowane za granicą do kontaktu z centralą sieci MOTOEXPERT pod numerem: +49 (0)911 9646 455. Zapraszamy!


Wycena szkód po wypadku w Szwajcarii – Wypadek samochodowy

Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !