Wycena szkody po autowypadku w Austrii

 

Polscy kierowcy coraz częściej podróżują za granicę, a co za tym idzie również coraz częściej biorą udział w wypadkach drogowych w Austrii. Polacy nierzadko jednak padają ofiarami niezawinionych przez siebie wypadków w Austrii, których sprawcami okazują się kierowcy pojazdów poruszających się na austriackich znakach rejestracyjnym. Jeśli więc zostali Państwo poszkodowani w wyniku niezawinionego wypadku samochodowego w Austrii mają Państwo prawo do otrzymania odszkodowania za szkody w pojeździe, jakie wyrządził wypadek drogowy.

 

Każdy polski kierowca, któremu przytrafił się wypadek samochodowy w Austrii ma dodatkowo możliwość wybrać sposób, w jaki dokona on likwidacji zagranicznej szkody komunikacyjnej. Po wypadku drogowym w Austrii procedurę likwidacyjną można przeprowadzić w dwojaki sposób tj. albo dokonać likwidacji w kraju, w którym doszło do zdarzenia, albo likwidować szkodę już po powrocie do Polski. Jeśli osoba poszkodowana zdecyduje się na drugi wariant i będzie dochodziła odszkodownia za wypadek samochodowy w Austrii na terenie kraju swojego zamieszkania, to procedura likwidacyjna będzie musiała odbyć się za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce.

 


Rzeczoznawcy Samochodowi MOTOEXPERT

 

W wycenie szkody po wypadku drogowym na terenie Austrii pomóc może z kolei Sieć Polskich i Niemieckich Rzeczoznawców Samochodowych MOTOEXPERT z centralą w Norymberdze, w Niemczech. Sieć MOTOEXPERT będąc partnerem Stowarzyszenia MOTOEXPERT w Kielcach może dokonać za pośrednictwem swojego niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego zarówno niezależnej wyceny szkód, jak i sporządzić kompleksową opinię techniczną. Poszkodowany w wyniku niezawinionego wypadku samochodowego w Austrii Polak będzie mógł w tym przypadku dochodzić należnego mu odszkodowania za zagraniczny wypadek drogowy bezpośrednio na terenie Austrii, na podstawie niemieckojęzycznej opinii technicznej.

 

Skorzystanie z usług rzeczoznawczych, jakie oferuje Sieć MOTOEXPERT z Norymbergii jest z reguły dalece uzasadniona w określonych przypadkach. Między innymi w sprawach, w których wypadek drogowy w Austrii sporował szkody poważne, o dużej wartości. W takich okolicznościach zawsze warto powierzyć wycenę szkody ekspertowi techniki samochodowej, który zna realia kraju miejsca zdarzenia, a dodatkowo jest w stanie dokonać niezależnej wyceny szkody komunikacyjnej w języku niemieckim.

 

Decydując się po wypadku drogowym w Austrii na usługi oferowane przez rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT, osoby poszkodowane mogą liczyć (w określonych przypadkach i wybranych sprawach) na możliwość rozliczenia kosztów rzeczoznawczych firmy MOTOEXPERT na podstawie tzw. cesji wierzytelności. Ponadto Sieć MOTOEXPERT – poza sporządzeniem opinii technicznej – świadczy również na rzecz osób poszkodowanym, którym zdarzył się wypadek samochodowy w Austrii porady techniczne w zakresie opiniowania i likwidacji powypadkowych szkód zagranicznych .

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje związane z likwidacją szkody komunikacyjnej lub zlecić wykonanie opinii technicznej po wypadku samochodowym w Austrii prosimy o kontakt z centralą MOTOEXPERT pod numerem: +49 (0)911 9646 455. ZAPRASZAMY !

 


Wypadek samochodowy Austria – Wypadki w Austrii

 

 


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !