Oględziny pojazdu po wypadku w Niemczech

Wypadek drogowy w Niemczech

Oględziny pojazdu po wypadku w Niemczech są bardzo ważną i jedną z podstawowych czynności rzeczoznawcy samochodowego, tzw. fundamentem opinii technicznej. By rzeczoznawca samochodowy mógł określić rzeczywisty zakres szkód powypadkowych niezbędne jest wykonanie przez niego oględzin pojazdu.

Jeśli chodzi o oględziny pojazdu po wypadku drogowym na terenie Niemiec szczególną procedurą posługuje się sieć MOTOEXPERT. Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT dokonują oględzin pojazdu uszkodzonego w wypadku na terenie Niemiec na stanowiskach oględzinowych przygotowanych do przeprowadzania profesjonalnych i dokładnych oględzin pojazdu.

Oględziny pojazdu w Niemczech – Rzeczoznawcy MOTOEXPERT

Oględziny pojazdu wykonywane przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT po wypadkach i kolizjach drogowych w Niemczech należą do wyjątkowo rzetelnych i profesjonalnych oględzin auta uszkodzonego w zdarzeniu drogowym. Urządzenia i narzędzia specjalistyczne używane przez rzeczoznawców MOTOEXPERT wykorzystywane są do celu dokonania bardzo dokładnych i rzeczowych oględzin pojazdu powypadkowego i uszkodzonych części.

Dzięki wykonaniu tak dokładnych i profesjonalnych oględzin pojazdu po wypadku w Niemczech rzeczoznawca samochodowy jest w stanie na tej podstawie skalkulować całość szkód. Dokumentacja fotograficzna sporządzana podczas oględzin pojazdu przez rzeczoznawców MOTOEXPERT jest tak czytelna i przejrzysta dla czytelnika opinii technicznej, ze jest on w stanie łatwo wskazać rzeczywiste rozmiary i uszkodzenia danych części pojazdu powypadkowego.

Czas wykonania oględzin pojazdu powypadkowego

Czas w jakim wykonywane są oględziny pojazdu przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT jest stosunkowo długi, ale i niezbędny by możliwe było dokonanie tak dokładnych oględzin samochodu po wypadku w Niemczech. Czas wykonania oględzin pojazdu powypadkowego pozwala na wykonanie profesjonalnej i dokładnej opinii technicznej, która zawiera rzeczywista kalkulacje szkód.

Ponadto oględziny pojazdu wykonywane przez niemieckich rzeczoznawców MOTOEXPERT wraz z protokołem oględzin często mogą stać się jedyna dokumentacja, jaka zostanie wykorzystana w procedurze likwidacji szkód, dochodzenia odszkodowania powypadkowego i w postępowaniu sądowym.

Oględziny pojazdu w Niemczech – Oględziny samochodu powypadkowego – Dokładne oględziny aut po wypadkach na terenie Niemiec


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !