Szkoda komunikacyjna po wypadku na terenie Francji

Każdego roku we Francji wypadkom samochodowym ulegają polscy kierowcy, którzy podróżują za granicę między innymi w celach turystycznych i zarobkowych. Każda kolizja czy wypadek drogowy we Francji może wiązać się jak wiadomo z powstaniem szkód materialnych w polskim pojeździe, za które osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie. Wielu polskich kierowców, którym przytrafia się wypadek drogowy we Francji ma jednak problem z likwidacją szkody powypadkowej, gdyż nie zna dobrze języka francuskiego (lub angielskiego) ani przepisów prawnych regulujących kwestie odszkodowań powypadkowych w tym kraju.

 

Kierowcy, którzy poruszając się za granicą pojazdami na polskich znakach rejestracyjnych ulegają niezawinionym przez siebie wypadkom drogowym we Francji mają prawo otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jeśli jednak nie wiedzą w jaki sposób i gdzie mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowania mogą zwrócić się po pomóc do niemieckiej Sieci Rzeczoznawców Samochodowych MOTOEXPERT z centralą w Norymberdze.

 


Niezależna wycena szkody komunikacyjnej

 

Po wypadku samochodowym we Francji istnieje możliwość skorzystania z usług niezależnych rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT, którzy wycenią wartość powstałych szkód i sporządzą pełnoprawną opinię techniczną. Bez względu na to czy likwidacja szkody po wypadku drogowym we Francji będzie odbywała się w kraju miejsca zdarzenia, czy na terenie Polski (z udziałem reprezentanta ds. roszczeń) osoba poszkodowana może dokonać wyceny szkody u niezależnego eksperta techniki samochodowej, będącego partnerem sieci MOTOEXPERT. Jeśli procedura likwidacyjna będzie prowadzona za granicą to wyceną szkód, jakie spowodował wypadek drogowy we Francji, zajmie się francuski partner MOTOEXPERT, który sporządzi francuską opinie techniczną. Jeśli z kolei poszkodowany będzie likwidował szkodę na terenie Polski to istnieje możliwość skorzystania z pomocy i usług partnerskiego rzeczoznawcy samochodowego sieci MOTOEXPERT w Polsce.

 

Niezależni rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT świadczą swoje usługi w zakresie opiniowania i wyceny szkód po wypadkach drogowych zarówno w Polsce, jak i we Francji, gdzie MOTOEXPERT posiada francuskiego partnera zajmującego się kalkulowaniem szkód komuniacyjnych. Każda opinia techniczna wykonana przez rzeczoznawcę techniki samochodowej sieci MOTOEXPERT jest opinią pełnoprawną i obiektywną, na podstawie której możliwe jest dochodzenie odszkodowania za wypadek samochodowy we Francji.

 

Procedura, jaką jest w stanie zaoferować osobie poszkodowanej po wypadku we Francji Sieć MOTOEXPERT jest jednak mocno uzależniona od konkretnego przypadku. Aby uzsykać bliższe informacje o możliwości sporządzenia powypadkowej opinii technicznej i wyceny wartości szkody komunikacyjnej zapraszamy do kontaktu z centralą sieci MOTOEXPERT pod numerem tel. +49 (0)911 9646 455. Zapraszamy!

 

Wycena auta po wypadku we Francji – Autowypadek we Francji


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !