Odszkodowania komunikacyjne po wypadku w Belgii

Coraz częściej na terenie Belgii dochodzi do wypadków samochodowych z udziałem polskich kierowców. Często zdarza się również, że wypadek drogowy w Belgii ma miejsce bez winy Polaka, gdyż sprawcą jest kierujący samochodem na belgijskich znakach rejestracyjnych. Jeżeli więc polski kierowca w wyniku wypadku samochodowego na terenie Belgii został poszkodowany nie z własnej winy to za szkody i straty materialne (np. uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu) ma prawo otrzymać należne mu odszkodowanie powypadkowe.

Jeśli wypadek drogowy w Belgii spowodował belgijski kierowca, poszkodowany Polak może liczyć na odszkodowanie wypłacone przez belgijskiego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, z jego polisy OC. Zanim jednak poszkodowany otrzyma wypłatę odszkodowania, powinien wybrać sposób likwidacji szkody komunikacyjnej, jaką spowodował wypadek samochodowy w Belgii. Likwidacja szkody może odbyć się zarówno na terenie Belgii – bezpośrednio u belgijskiego ubezpieczyciela, jak i na terenie Polski. Jeśli jednak procedura likwidacyjna będzie przebiegać w Polsce to konieczne jest zgłoszenie szkody i dokonanie jej likwidacji za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce.

Wycena szkód komunikacyjnych

 

W sytuacji, gdy wypadek samochodowy w Belgii spowodował uszkodzenia pojazdu Sieć MOTOEXPERT oferuje pomoc przy wycenie szkód powypadkowych za pośrednictwem partnerskiego rzeczoznawcy samochodowego w Belgii lub partnerskich rzeczoznawców regionalnych w Polsce. Sieć MOTOEXPERT wszystkim osobom poszkodowanym nie z własnej winy w wyniku wypadku samochodowego na terenie Belgii proponuje niezwłoczny kontakt z centralą firmy w Norymberdze i zgłoszenie szkody, jaką spowodował wypadek drogowy w Belgii. MOTOEXPERT ma bowiem możliwość zaoferowania poszkodowanym polskim kierowcom pomocy rzeczoznawczej świadczonej przez partnerskich rzeczoznawców samochodowych w Polsce i w Belgii, którzy mogą dokonać niezależnej wyceny wartości szkody komunikacyjnej, sporządzając kompleksową i pełnoprawną opinię techniczną.

Sieć MOTOEXPERT z Norymbergii oferuje dodatkowo osobom poszkodowanym w wyniku niezawinionego wypadku drogowego w Belgii możliwość skorzystania z rozliczenia kosztów rzeczoznawczych (w wybranych sprawach) na podstawie cesji wierzytelności. Ponadto dzięki współpracy z gronem doświadczonych prawników – adwokatów i radców prawnych w kraju i za granica – MOTOEXPERT daje osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych na terenie Belgii możliwość skorzystania z pomocy prawnej podczas procedury likwidacyjnej – bez względu na to, gdzie będzie się ona odbywała.

W celu poznania bliższych szczegółów oferty Sieci MOTOEXPERT dotyczącej pomocy rzeczoznawczej w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej po wypadku drogowym w Belgii, prosimy o kontakt z centralą frimy w Niemczech pod numerem telefonu: +49 160 3388333. Zapraszamy!

 


Wypadek samochodowy Belgia – Wycena wartości szkody

 


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !