Dochodzenie odszkodowania po wypadku w Holandii

Na terenie Holandii każdego roku dochodzi do coraz większej ilości wypadków samochodowych z udziałem polskich kierowców. Część Polaków, którym przytrafia się wypadek drogowy w Holandii, zostaje jednak poszkodowana nie z własnej winy, a co za tym idzie ma prawo do otrzymania należnego odszkodowania. Odszkodowanie za niezawiniony wypadek samochodowy w Holandii winno zostać wypłacone w tej sytuacji przez holenderskiego ubezpieczyciela, z polisy OC sprawy zdarzenia. Każda osoba poszkodowana w wypadku na terenie Holandii powinna zatem pamiętać, że ma prawo dochodzić odszkodowania za wypadek samochodowy i wybrać sposób likwidacji szkody.

 

Jeśli niezawiniony wypadek drogowy w Holandii spowodował szkody w pojeździe, poszkodowany polski kierowca w pierwszej kolejności powinien dokonać wyceny uszkodzeń u rzeczoznawcy samochodowego. Warto by w przypadku szkód zagranicznych wyceną auta i szkody powypadkowej zajął się niezależny rzeczoznawca samochodowy, np. partner Sieci MOTOEXPERT. Jeżeli osoba poszkodowana zwróci się po pomoc do sieci MOTOEXPERT w Norymberdze to bez znaczenia, gdzie będzie miała odbyć się procedura likwidacyjna, możliwe jest sporządzenie neizależnej opinii technicznej i wyceny szkody przez partnerskiego eksperta techniki samochodowej MOTOEXPERT.

 

Opiniowanie szkód powypadkowych

 

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Holandii może być dochodzone przez poszkodowanego na dwa sposoby – albo za granicą, bezpośrednio w holenderskim towarzystwie ubezpieczeniowym, albo na terenie Polski, z udziałem tzw. reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce. Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT jest w stanie pomóc poszkodowanemu Polakowi, któremu przydarzył się wypadek drogowy na terenie Holandii, w obu przypadkach. Dysponując partnerskimi rzeczoznawcami techniki samochodowej w Polsce i w Holandii, wycena szkody – w zależności od danego przypadku – może być więc dokonana zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Jeśli likwidacja szkody będzie miała odbyć się w Polsce to wyceny szkody komunikacyjnej, jaka powstała w wypadku samochodowym w Holandii, mogą dokonać regionalni partnerzy Sieci MOTOEXPERT w Polsce, którzy sporządzą opinię techniczną i ustalają wartość powstałych szkód. Z kolei w sytuacji, gdy likwidacja będzie musiała odbyć się za granicą (w Holandii) istnieje możliwość skorzystania z pomocy partnerskiego rzeczoznawcy samochodowego z Holandii, z którym współpracuje Sieć MOTOEXPERT. Dodatkowo w obu przypadkach sieć MOTOEXPERT może polecić osobom poszkodowanym w wyniku wypadku drogowego na terenie Holandii również pomoc prawną, jaką świadczą partnerscy adwokaci i radcy prawni sieci MOTOEXPERT.

 

W celu uzyskania bliższych informacji na temat możliwości wyceny i likwidacji szkody komunikacyjnej powstałej w wypadku samochodowym w Holandii prosimy o kontakt z centralą MOTOEXPERT pod numerem telefonu: +49 (0)911 9646 455. W rozmowie z naszym konsultantem możliwe będzie wdrożenie odpowiedniej procedury działania oraz ustalenie warunków wyceny pojazdu powypadkowego. Zatem jeśli byłeś osobą poszkodowaną za granicą i przydarzył ci się wypadek samochodowy w Holandii – zadzwoń!

 


Szkody komunikacyjne Holandia – Odszkodowanie po wypadku w Holandii

 

 


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !