WYPADEK DROGOWY WE WŁOSZECH

Każdego roku polscy kierowcy podróżujący za granicę pojazdami na polskich znakach rejestracyjnych biorą udział w wypadkach samochodowych we Włoszech. Coraz częściej zdarza się również, że Polscy, którym przydarzył się niezawiniony wypadek drogowy we Włoszech, nie są jego sprawacmi i zostają poszkodowani nie z własnej winy. W tej sytuacji powinni zawsze pamiętać, że mają prawo do odszkodowania za wypadek samochodowy we Włoszech. Jeśli jednak polski kierowca poszkodowany w niezawionionym wypadku na terenie Włoch nie zna języka włoskiego lub problemem jest dla niego kwestia likwidacji szkody komunikacyjnej, warto by skorzystał z oferty sieci rzeczoznawców MOTOEXPERT.

Sieć MOTOEXPERT oferuje osobom poszkodowanym, którym przydarzył sie wypadek samochodowy we Włoszech, niezależną wycenę szkód powypadkowych oraz sporządzanie kompleksowych i pełnoprawnych opinii technicznych ustalających wartość szkody. Jeśli zatem polski kierowca został nie z własnej winy poszkodowany materialnie w wyniku wypadku drogowego na terenie Włoch ma możliwość skorzystania z pomocy rzeczoznawców sieci MOTOEXPERT. W zależności od miejsca i sposobu likwidacji szkody wycena szkody komunikacyjnej po wypadku samochodowych na terenie Włoch może być wykonana za pośrednictwem partnerskich rzeczoznawców techniki samochodowej MOTOEXPERT w Polsce lub za granicą. Sieć MOTOEXPERT posiada bowiem partnerskiego eskperta techniki samochodowej we Włoszech, który w określonych przypadkach może zająć się oszacowaniem wartości powstałej szkody powypadkowej.


Niezależna opinia techniczna

Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT jest w stanie zaoferować niezależną pomoc rzeczoznawczą (techniczną) wsyzstkim osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych we Włoszech, bez względu na miejsce przeprowadzenia procedury likwidacyjnej. Jeśli procedura likwidacji szkody po wypadku drogowym we Włoszech będzie odbywała się na terenie Polski, kalkulacją szkody zajmie się partnerski, regionalny rzeczoznawca samochodowy MOTOEXPERT w Polsce, który sporządzi opinię techniczną w języku polskim i na warunkach polskich. Z kolei jeśli procedura likwidacyjna będzie miała odbyć się we Włoszech to istnieje możliwość by kalkulacją szkody i wyceną jej wartości zajął się partnerski rzeczoznawca samochodowy z Włoch, który wykona włoskojęzyczną opinię techniczną.

Na uwagę zasługuje również fakt, że osoby poszkodowane, którym przydarzył się wypadek samochodowy we Włoszech, korzystając z usług rzeczoznawczych sieci MOTOEXPERT mogą liczyć także na pomoc prawną, jaką w uzasadnionych przypadkach świadczą partnerscy adwokaci lub radcy prawni na terenie Polski lub we Włoszech. Partnerscy prawnicy z listy MOTOEXPERT są w stanie reprezentować wyłączne interesy osób poszkodowanych za granicą, dochodząc w ich imieniu odzszkodowania za wypadek drogowy na terenie Włoch.

 

Jeśli zatem byli Państwo uczestnikami niezawinionego wypadku samochodowego we Włoszech lub chcą zasięgnąć bliższych informacji na temat możliwości wyceny szkody komunikacyjnej i sposobu jej likwidacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z centralą Sieci MOTOEXPERT pod numerem: +49 160 3388333. Zapraszamy!

 


Wypadek samochodowy Austria – Odszkodowania powypadkowe w Austrii

 

 


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !