Szkoda Autocasco na terenie Polski

Szkody Autokasko niemieckich pojazdów w Polsce

Szkody Autocasco niemieckich samochodów w Polsce zdarzają się ostatnio coraz częściej. Niemiec poszkodowany na terenie Polski ma prawo zlecenia rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonania pełnoprawnej opinii technicznej w języku niemieckim i na prawie niemieckim. Jeśli szkoda AC miała miejsce w Polsce to oględziny uszkodzeń pojazdu można przeprowadzić w Polsce z udziałem polskiego, regionalnego rzeczoznawcy z MOTOEXPERT.

W przypadku polskich szkód Autokasko dotyczących pojazdów zarejestrowanych na terenie Niemiec nie ma potrzeby i konieczności transportu auta z Polski do Niemiec w celu dokonania oględzin i sporządzenia opinii technicznej. Wówczas pełnoprawną opinię o szkodzie Autocasco wykona po niemiecku rzeczoznawca samochodowy MOTOEXPERT. Opinia techniczna wykonana przez niemieckiego rzeczoznawcę z MOTOEXPERT będzie mogła być podstawą do wypłaty odszkodowania z AC.

Rzeczoznawcy MOTOEXPERT – Kalkulacje szkód AC powstałych w Polsce

Koszt za opinie techniczna szkody Autocasco wykonana przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT jest zwracany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe poszkodowanego czyli ten zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany Niemiec wykupił pakiet AC.Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT chętnie wykonują zlecenia w zakresie szkód Auto-Casco Niemców w Polsce, bo są w pełni przekonani, ze poszkodowany Niemiec otrzymał od swojego towarzystwa ubezpieczeniowego zgodę na powierzenie wykonania opinii w szkodzie Autokasko przez MOTOEXPERT.

Towarzystwa ubezpieczeniowe szanując swoich niemieckich Klientów prawie w każdym przypadku i szkodzie Autocasco powstałej w Polsce zgadzają się na to, by opinie techniczna i wycenę szkody AC dokonał rzeczoznawca z MOTOEXPERTu. Istnieje jednak również taka możliwość, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego zostało powiadomione o usługach firmy MOTOEXPERT dotyczących opiniowania szkód AC. Wówczas firma MOTOEXPERT chętnie wykona zlecenie niemieckiego ubezpieczyciela i wykona niemiecka opinie techniczna na podstawie Autokasko.

Niemiecka opinia techniczna po szkodzie Autocasco w Polsce

Praktyki MOTOEXPERT oraz stosowane przez firmę procedury w zakresie szkód Autocasco (Autokasko) niemieckich pojazdów, do których doszło w Polsce pozwalają na wykonanie stosownej opinii technicznej już w przeciągu 7 dni od dnia zlecenia. Poszkodowany Klient nie musi wiec zbyt długo czekać na opinie lub transportować pojazd do Niemiec i tam zlecać swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu wykonania opinii technicznej dotyczącej szkody AC.

Rozwiązania proponowane i stosowane przez rzeczoznawców MOTOEXPERT w dużej mierze pomagają osobom poszkodowanym oraz zakładom ubezpieczeniowym w szybkim i profesjonalnym zlikwidowaniu szkody Autocasco (AC), która powstała w Polsce.

 

Szkoda Autokasko (Polska) – Szkody AC w Polsce – Szkoda Autocasco na terenie Polski

 

 

 Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !