USŁUGI - RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY


Opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC, AC i innych


Wyceny wartości pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów, naczep i pojazdów specjalistycznych


Ustalanie wartości pozostałości powypadkowej - metodą systemową i rynkową


Analizy i weryfikacje kosztorysów napraw


Ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów powypadkowych


Ustalenie zakresu uszkodzeń i ich przyczyn w samochodowych instalacjach gazowych LPG i CNG


Zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia


Rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku


Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji


Ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń


Identyfikacja pojazdów


Wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części


Konsultacje i doradztwo


Likwidacja szkód


Inne na życzenie zleceniodawcy

Opinie techniczne są sporządzane według prawa polskiego w języku polskim lub w języku niemieckim.


Wypadek w Niemczech - Opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC, AC i innych


Wypadek w Niemczech - Wyceny wartości pojazdów


Wypadek w Niemczech - ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów powypadkowych


Wypadek w Niemczech - ustalenie zakresu uszkodzeń i ich przyczyn w samochodowych instalacjach gazowyc


Wypadek w Niemczech - zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia


Wypadek w Niemczech - rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku


Wypadek w Niemczech - ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji / wypadku


Wypadek w Niemczech - ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniem a zakresem uszkodzeń


Wypadek w Niemczech - wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części


Wypadek w Niemczech - wgląd i wyciąg z akt policyjnych


Wypadek w Niemczech - konsultacje i doradztwo


Wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części


Wypadek w Niemczech - likwidacja szkód


inne na życzenie zleceniodawcy

Opinie techniczne są sporządzane według prawa polskiego w języku polskim lub w języku niemieckim.

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !

WYPADEK? Zadzwoń: +48 600 920 920