Szkoda za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Polacy, którym przydarzyła się szkoda za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) często zaczynają proces likwidacji szkody zagranicznej od zgłoszenia szkody do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. W drugiej kolejności poszkodowani obywatele z Polski zgłaszają zagraniczne szkody drogowe do reprezentantów zagranicznych towarzystw w Polsce.

Rosnąca liczba szkód drogowych za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) każdego roku powoduje potrzebę ich likwidacji w kraju lub za granicą. Jeśli wiec szkoda powstałą za granicą, na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii, a uszkodzeniu uległ pojazd na polskich znakach rejestracyjnych to istnieje możliwość dwojakiego zgłoszenia szkody – w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym lub do reprezentanta w Polsce.

Niezawiniona szkoda drogowa za granica – Niemcy, Austria, Szwajcaria

W pierwszym przypadku, jeśli następuje zgłoszenie do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowany może napotkać problem polegający na tym, ze zakład ubezpieczeń mimo, iż ma obowiązki względem poszkodowanego, stara się przekazywać szkody mające miejsce za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) do reprezentanta. Na ogol towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego nie jest zainteresowane prowadzeniem spraw dotyczących szkód za granicą, co zmusza poszkodowanego do skorzystania z usług tzw. reprezentanta w Polsce.

Skorzystanie ze zgłoszenia szkody zagranicznej do reprezentanta w Polsce skutkuje z kolei znacznym wydłużeniem procedury likwidacji szkody powstałej za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Reprezentantem jest zawsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce reprezentujące w Polsce zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Za pośrednictwem reprezentanta w Polsce następuje wiec zgłoszenie szkody do zagranicznego ubezpieczyciela, a cala procedura może być przeciągana choćby z uwagi na fakt, ze reprezentant w Polsce odpowiada jedynie za gromadzenie informacji niezbędnych do regulacji zgłoszonej szkody zagranicznej i podejmuje środki niezbędne do ich zaspokojenia. Wszystkie decyzje dotyczące odszkodowania podejmuje zaś zagraniczny ubezpieczyciel, u którego za pośrednictwem reprezentanta została zgłoszona szkoda.

Szkoda za granica – Zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela czy do reprezentanta?

Wymienione wyżej rozwiązania nie są korzystne dla osób poszkodowanych w szkodach za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria). W przypadku zgłoszenia szkody powstałej za granicą u swojego ubezpieczyciela lub u reprezentanta w Polsce, może dojść do niepotrzebnego przedłużania procedury likwidacyjnej i szeregu problemów w drodze do uzyskania odszkodowania. Zgłoszenieszkody za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i skorzystanie z usług MOTOEXPERT i zagranicznych adwokatów pozwala osobom poszkodowanym szybko i bez zbędnego stresu w likwidacji szkody drogowej, która powstała za granicą.

Dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty MOTOEXPERT i usług adwokatów zajmujących się szkodami za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Za pośrednictwem polskojęzycznych adwokatów świadczących swoje usługi za granica – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii – możliwe jest zgłoszenie szkody drogowej powstałej za granicą bezpośrednio u zagranicznego ubezpieczyciela. Ponadto rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonują niemieckie opinie techniczne i kosztorysy napraw, które są akceptowane przez ubezpieczycieli w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a na podstawie których w dużo szybszym czasie niż po zgłoszeniu szkody u swojego ubezpieczyciela następuje wypłata odszkodowania powypadkowego.

 

Zagraniczna szkoda drogowa (Niemcy, Austria, Szwajcaria) – Zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela – Zgłoszenie szkody do reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !