Szkody AC – Autocasco - na terenie Niemiec

Poza szkodami OC mającymi miejsce na terenie Niemiec często spotyka się w Niemczech szkody Autocasco, w których poszkodowani są Polacy poruszający się pojazdami na polskich znakach rejestracyjnych.

Szkodami Autokasko (Auto Casco) zajmują się także rzeczoznawcy MOTOEXPERT, którzy wykonują opinie techniczne dla szkód z Autocasco. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT mogą wykonać pełnoprawną opinię w języku polskim i na prawie polskim, po dokonaniu przez rzeczoznawcę samochodowego z Niemiec oględzin pojazdu po szkodzie Autokasko w Niemczech. Wówczas, gdy powstała szkoda Autocasco ma miejsce na terenie Niemiec nie ma konieczności transportowania uszkodzonego pojazdu do Polski, by tam wykonać oględziny i opinie techniczna. Pełnoprawną opinię w języku polskim wykonać może w Niemczech rzeczoznawca samochodowy z MOTOEXPERT i będzie ona podstawą wypłaty odszkodowania z Autokasko (Autocasco).

Opiniowanie szkód Autokasko na terenie Niemiec – Opinie rzeczoznawców MOTOEXPERT

Dzięki procedurze firmy MOTOEXPERT dotyczącej szkód Autocasco (Autokasko) poszkodowany już za ok. 7 dni może mieć opinie techniczna szkody z autocasco i nie musi czekać na to, żeby pojazd uszkodzony w Niemczech (szkoda AC) został przetransportowany do Polski. Nie jest bowiem konieczne w szkodach AC (Autocasco) powstałych w Niemczech, aby transportować auto do Polski w celu wykonania przez towarzystwo ubezpieczeniowe opinii na podstawie Autocasco.

Koszty wykonania opinii technicznej w szkodzie Autokasko przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT są płacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe, w których poszkodowany ma wykupione AC. Firma MOTOEXPERT wykonuje takie zlecenia będąc przekonaną o tym, ze ubezpieczony otrzymał zgodę na to, aby opiniowanie szkody Autokasko odbyło się w Niemczech, a rzeczoznawca z MOTOEXPERT wykonał opinie techniczna Autocasco.

Towarzystwa ubezpieczeniowe prawie zawsze zezwalają swoim ubezpieczonym, którzy mieli szkodę AC w Niemczech na to, aby to rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonali opinie techniczna. Rozwiązania MOTOEXPERTu proponowane w szkodach Autocasco przyczyniają się zarówno poszkodowanym na terenie Niemiec, jak i ich towarzystwom ubezpieczeniowym w szybkim i profesjonalnym rozwiązaniu szkody Casco powstałej w Niemczech.

Szkoda Auto-Casco (AC, Autocasco, Autokasko)

Ponadto warto zaznaczyć, ze istnieje także możliwość poinformowania swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego o tym, ze MOTOEXPERT ma możliwość wykonania opinii szkody Autocasco i chętnie wykona na zlecenie polskiego towarzystwa ubezpieczeń opinie techniczna na podstawie przepisów Autokasko.

Szkoda AC (Niemcy) – Szkody Autocasco w Niemczech – Szkoda Autokasko na terenie Niemiec


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !