Wartość pozostałości pojazdu (wraku pojazdu) po wypadku w Niemczech

Często wypadki drogowe w Niemczech powodują takie uszkodzenia, ze niezbędne staje się określenie jaka jest wartość pozostałości pojazdu powypadkowego. Często przy szkodach całkowitych (Totalschaden) wyliczana jest także wartości wraku pojazdu zniszczonego w wypadku samochodowym na terenie Niemiec.

Wartość pozostałości pojazdu lub wraku pojazdu po wypadku określana jest często przez rzeczoznawców samochodowych z MOTOEXPERT po wypadkach w Niemczech, w których poszkodowany został pojazd zarejestrowany w Polsce i poruszający się na polskich znakach rejestracyjnych. Dzięki możliwościom jakie posiadają niemieccy rzeczoznawcy z MOTOEXPERT możliwe jest określenie właściwej, realnej i rzeczywiście osiągalnej wartości pozostałości pojazdu (wraku pojazdu) po wypadku w Niemczech.

Metody wyliczania wartości pozostałości lub wraku pojazdu po wypadku na terenie Niemiec

Towarzystwa ubezpieczeniowe na ogol stosują różne metody osiągnięcia jak najwyższej wartości pozostałości auta lub wraku pojazdu powypadkowego, która to jest poszkodowanemu odliczana od kwoty wypłacanego odszkodowania. Poszkodowanemu pozostawia się wówczas możliwość sprzedaży wraku lub pozostałości pojazdu. Bardzo często zdarza się jednak ze wyliczona wartość pozostałości pojazdu po wypadku odbiega od rzeczywistych realiów rynkowych, a właściciel auta nie jest w stanie nawet za przybliżoną wartość pozostałości auta sprzedać pozostawiony mu wrak.

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT w Niemczech zajmują się wyliczaniem wartości pozostałości pojazdu lub wraku pojazdu po szkodach OC w Niemczech. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT z pomocą współpracujących adwokatów znaleźli dogodne prawno – techniczne rozwiązania, które mogą pozwolić poszkodowanemu zaoszczędzić szereg uniedogodnien i problemów związanych z likwidacja szkody.

Wartość pozostałości pojazdu lub wartość wraku pojazdu stwierdzona i wyliczona przez rzeczoznawców MOTOEXPERT staje się solidna podstawa w realnym stwierdzeniu wartości pozostałości powypadkowej.

Szkoda całkowita a wartość pozostałości pojazdu powypadkowego (wraku)

W tzw. szkodach całkowitych (Wirtschaftlicher Totalschaden) zawsze istnieje potrzeba stwierdzenia wartości pozostałości pojazdu (wraku pojazdu) powypadkowego. Generalnie i z reguły niemieccy rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT wyliczają jużwartość pozostałości pojazdu w przypadku szkód OC powstałych na terenie Niemiec, gdy koszt naprawy wynosi powyżej 51% w stosunku do wartości pojazdu przed wypadkiem drogowym w Niemczech.

 

Wartość wraku pojazdu powypadkowego – Wartość pozostałości pojazdu po szkodzie w Niemczech


Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !