Zglaszanie szkod po wypadkach samochodowych za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Odszkodowanie za szkody z OC pojazdu sprawcy (Niemcy, Szwajcaria, Austria


Szkody komunikacyjne powstałe za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
  poszkodowani mogą zgłaszać  bezposrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy w np. Austrii lub Niemiec lub ewentualnie do reprezentanta zagranicznego towarzystwa ustanowionego w Polsce (czego nie polecamy). 

W obu przypadkach osoba poszkodowana, która wystosowała zgłoszenie szkody  do reprezentanta może jednak napotkać problem z przedłużającym się czasem likwidacji zagranicznej szkody- (czesto nawet do 3 Miesiacy).

 

Zgłoszenie szkody powstałej za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) do swojego zakładu ubezpieczeń nie jest korzystne dla poszkodowanego. Warto bowiem pamiętać, że jeśli chodzi o szkody drogowe za granica to polskie towarzystwa ubezpieczeniowe często nie są zainteresowane ich likwidacja. Dlatego tez zgłoszenia szkód zagranicznych do towarzystwa ubezpieczeniowego osoby poszkodowanej często kończą się tym, ze ubezpieczyciel, mimo iż ma obowiązek zajęcia się sprawa, stara się przekazać sprawę szkody powstałej za granicą do reprezentanta. Wówczas poszkodowany stosuje drugie z możliwych rozwiązań pozwalające mu na zgłoszenie szkody do reprezentanta w Polsce.

 

Szkody za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

 

Reprezentantem zagranicznego towarzystwa do spraw roszczeń ustanowionym w Polsce jest zawsze polskie towarzystwo ubezpieczeniowe. Za jego pośrednictwem osoba poszkodowana dokonuje zgłoszenia szkody drogowej do zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego. Procedura likwidacji szkody po zgłoszeniu szkody do reprezentanta w Polsce może jednak być długa i problematyczna dla poszkodowanego, bowiem wszelkie decyzje w sprawie odszkodowania zawsze podejmuje zagraniczny zakład ubezpieczeń, a nie polski reprezentant.

Likwidacja szkody powstałej za granicą z fachowym wyspecjalizowanym Adowokatem z Austrii, Niemiec lub innach.

Zgłoszenie szkody do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego lub do reprezentanta w Polsce jest dużo mniej korzystnym rozwiązaniem aniżeli zgłoszenie zagranicznej szkody drogowej bezpośrednio w niemieckim, austriackim lub szwajcarskim towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia drogowego. Takie zgłoszenie szkody znacznie skraca procedurę likwidacyjną, dając szanse na szybsze i pelne odszkodowanie.

By uniknąć problemów, stresu i przeciągania sprawy warto skorzystać z rozwiązań, jakie proponuje niemiecka firma MOTOEXPERT oraz z usług zagranicznych adwokatów zajmujących się szkodami komunikacyjnymi powstałymi za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT od wielu lat zajmują się szkodami Polaków za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i sporządzają dla osób poszkodowanych opinie techniczne będące podstawa wypłaty odszkodowania. Skorzystanie z usług rzeczoznawców MOTOEXPERT może znacznie skrócić czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy. Ponadto zaangażowanie w sprawę likwidacji szkody powstałej za granicą polskojęzycznego adwokata z Niemiec , Austria, Szwajcaria którego koszty zgodnie z prawem karju powstania szkody może pokryć ubezpieczyciel sprawcy wypadku lub kolizji, może pomoc poszkodowanemu w uniknięciu niepotrzebnego stresu i zaoszczędzeniu cennego czasu.

Decydując się na usługi rzeczoznawców z MOTOEXPERT poszkodowany może liczyć na precyzyjna wycene szkody i profesjinalna opinie teczniczna zgodnie z prawem kraju powstania szkody. Czyli na niezależną, pełnoprawną, niemieckojezyczną opinie techniczną, w której bardzo dokładnie skalkulowane zostanie zakres i wartość szkody. Koszty za te usługi rzeczoznawcy z listy MOTOEXPERT rozliczana jest zwyczajowo na podstawie cesji wierzytelności, co oznacza ze poszkodowany w szkodzie za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) nie musi płacić za usługę, gdyż zapłaty na rzecz MOTOEXPERTu dokona zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

 

Szkoda w Niemczech, Austrii, Szwajcarii – Zgłoszenie szkody do reprezentanta w Polsce – Zgłoszenie zagranicznej szkody bezposrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy pojazdu w Austrii, Niemczech,Szwajcarii, Luksemburgu.

  

Zgłoszenie zagranicznej szkody bezposrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy pojazdu w Austrii, Niemczech,Szwajcarii, Luksemburgu.