Zglaszanie szkod po wypadkach samochodowych za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Zagraniczna szkoda drogowa (Niemcy, Szwajcaria, Austria)

Szkody powstałe za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) polscy poszkodowani mogą zgłaszać po powrocie do kraju zarówno do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i do reprezentanta zagranicznego towarzystwa ustanowionego w Polsce. W obu przypadkach osoba poszkodowana, która wystosowała zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela lub do reprezentanta może jednak napotkać problem z przedłużającym się czasem likwidacji zagranicznej szkody.

Zgłoszenie szkody powstałej za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) do swojego zakładu ubezpieczeń nie jest korzystne dla poszkodowanego. Warto bowiem pamiętać, że jeśli chodzi o szkody drogowe za granica to polskie towarzystwa ubezpieczeniowe często nie są zainteresowane ich likwidacja. Dlatego tez zgłoszenia szkód zagranicznych do towarzystwa ubezpieczeniowego osoby poszkodowanej często kończą się tym, ze ubezpieczyciel, mimo iż ma obowiązek zajęcia się sprawa, stara się przekazać sprawę szkody powstałej za granicą do reprezentanta. Wówczas poszkodowany stosuje drugie z możliwych rozwiązań pozwalające mu na zgłoszenie szkody do reprezentanta w Polsce.

Szkody za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Reprezentantem zagranicznego towarzystwa do spraw roszczeń ustanowionym w Polsce jest zawsze polskie towarzystwo ubezpieczeniowe. Za jego pośrednictwem osoba poszkodowana dokonuje zgłoszenia szkody drogowej do zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego. Procedura likwidacji szkody po zgłoszeniu szkody do reprezentanta w Polsce może jednak być długa i problematyczna dla poszkodowanego, bowiem wszelkie decyzje w sprawie odszkodowania zawsze podejmuje zagraniczny zakład ubezpieczeń, a nie polski reprezentant.

Likwidacja szkody powstałej za granicą z MOTOEXPERTem

Zgłoszenie szkody do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego lub do reprezentanta w Polsce jest dużo mniej korzystnym rozwiązaniem aniżeli zgłoszenie zagranicznej szkody drogowej bezpośrednio w niemieckim, austriackim lub szwajcarskim towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia drogowego. Takie zgłoszenie szkody znacznie skraca procedurę likwidacyjną, dając szanse na szybsze i dużo bardziej lukratywne odszkodowanie.

By uniknąć problemów, stresu i przeciągania sprawy po zgłoszeniu szkody w Polsce warto skorzystać z rozwiązań, jakie proponuje niemiecka firma MOTOEXPERT oraz z usług zagranicznych adwokatów zajmujących się szkodami komunikacyjnymi powstałymi za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT od wielu lat zajmują się szkodami Polaków za granica (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i sporządzają dla osób poszkodowanych opinie techniczne będące podstawa wypłaty odszkodowania. Skorzystanie z usług rzeczoznawców MOTOEXPERT może znacznie skrócić czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy. Ponadto zaangażowanie w sprawę likwidacji szkody powstałej za granicą polskojęzycznego adwokata z Niemiec, którego koszty zgodnie z prawem niemieckim może pokryć ubezpieczyciel sprawcy wypadku lub kolizji, może pomoc poszkodowanemu w uniknięciu niepotrzebnego stresu i zaoszczędzeniu cennego czasu.

Decydując się na usługi rzeczoznawców z MOTOEXPERT poszkodowany może liczyć na likwidacje szkody na podstawie prawa niemieckiego, na niezależną, pełnoprawną, niemiecką opinie techniczną, w której bardzo dokładnie skalkulowane zostanie zakres i wartość szkody oraz na auto zastępcze. Koszty za te usługi firma MOTOEXPERT rozlicza zwyczajowo na podstawie cesji wierzytelności, co oznacza ze poszkodowany w szkodzie za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) nie musi płacić za usługę, gdyż zapłaty na rzecz MOTOEXPERTu dokona zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Szkoda w Niemczech, Austrii, Szwajcarii – Zgłoszenie szkody do reprezentanta w Polsce – Zgłoszenie zagranicznej szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym poszkodowanego


      Copyright © Stan na dzień: 23.10.2012r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !