Wypadek komunikacyjny lub kolizja drogowa z winy obcokrajowca w Polsce !

Szanowni Państwo!

Z roku na rok wzrasta liczba zagranicznych kierowców podróżujących do Polski lub jadących przez Polskę. Naturalną rzeczą jest, że wzrasta także i liczba kolizji oraz wypadków drogowych (zwłaszcza w miesiącach letnich), w których są oni sprawcami.

Nawet na pozór prosto wyglądające kolizje i zdarzenia mogą prowadzić do długotrwałej i niestety coraz częściej niedokładnej lub co gorsza nieprawnej procedury likwidacji szkody. Często dopiero w trakcie procedury likwidacji szkody, kiedy może być już zbyt późno na naprawienie błędów, okazuje się, jakie z pozoru nieistotne fakty miały decydujące znaczenie, przyczyniając się do niewłaściwego stanu sprawy.

Polski poszkodowany nie widząc innych możliwości, w większości spraw zgłasza swe roszczenia nie bezpośrednio do odpowiedzialnego zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego za granicą, a do polskiego pośrednika czyli tzw. korespondenta w Polsce, który reprezentuje interesy zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego i wykonuje czasochłonną likwidacje szkody.

Procedura likwidacji takich szkód jest długotrwała głównie ze względu na to, że Korespondent czyli partnerskie, polskie towarzystwo ubezpieczeniowe musi nierzadko długo czekać na odpowiedzi i decyzje ze strony odpowiedzialnego zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego Bez jego zezwolenia Korespondent czyli polskie towarzystwo ubezpieczeniowe nie może wypłacić Polakowi odszkodowania.

Aby można było zapobiec takiemu obrotowi sprawy chcielibyśmy Państwu zaoferować swe usługi. Bazują na wiedzy, doświadczeniu i stałej praktyce sądowej naszych polskich, niemieckich, a także innych zagranicznych rzeczoznawców / biegłych sądowych i polskojęzycznych, zagranicznych prawników jesteśmy w stanie wykonać bezpłatnie niezbędną opinie techniczna, która stanie się podstawa do wypłaty odszkodowania i niewątpliwie przyspieszy zakończenie procedury likwidacji szkody.

Koszty wykonanej opinii technicznej z reguły są nam płacone bezpośrednio przez niemieckie, austriackie lub szwajcarskie TU, ale także inne odpowiedzialne zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Świadczone przez Nas usługi pomogą polskiemu kierowcy i zainteresowanemu w sytuacji wymagającej właściwego, prawnego i dokładnego rozwiązania problemu dotyczącego szkody komunikacyjnej z obcokrajowcem powstałej na terenie Polski.

Zapraszamy !

Sieć MOTOEXPERT zaprasza także do zapoznania się z całością treści naszej strony internetowej.

Wypadek komunikacyjny lub kolizja drogowa z winy obcokrajowca w Polsce !

Stan na dzień: 10.06.2019r.

Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).

Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !